Khóa Speaking & Writing TOEIC Online

499.000

• Nắm vững cấu trúc bài thi TOEIC SPEAKING AND WRITING.

• Hệ thống lại ngữ pháp cho phần viết câu và viết văn phong trang trọng.

• Phương pháp làm bài và cách thức tiếp cận từng dạng bài.

• Nâng cao hệ thống từ vựng theo chủ đề xoay quanh công việc.

• Thực hành luyện kỹ năng nói viết với các câu hỏi bám sát đề thi thật.

Khóa Speaking & Writing TOEIC Online

499.000

Mã: SP0610 Danh mục: