KHÓA NGỮ PHÁP
Dành Cho Người Mất Gốc

Bao gồm 10 bài giảng miễn phí tổng hợp các chuyên đề ngữ pháp cơ bản nhất mà người bắt đầu học tiếng Anh hay muốn xây dựng lại gốc tiếng Anh cần nắm được. Mang lại cho học viên phương pháp tiếp cận ngữ pháp tiếng anh không nhàm chán, dập khuôn, đặc biệt phù hợp với đối tượng học viên bị mất nền tảng.

Xem Ngay
KHÓA NGỮ PHÁP
Dành Cho Người Mất Gốc
Xem Ngay
KHÓA NGỮ PHÁP
Dành Cho Người Mất Gốc

Bao gồm 10 bài giảng miễn phí tổng hợp các chuyên đề ngữ pháp cơ bản nhất mà người bắt đầu học tiếng Anh hay muốn xây dựng lại gốc tiếng Anh cần nắm được.

Xem Ngay

Khóa Học Này Dành Cho Ai? 

Bạn Nhận Được Gì Sau Khóa Học?

Nội Dung Khóa Học

Bài 1: Danh Từ

Bài 2: Mạo Từ

Bài 3: Tính Từ

Bài 4: Trạng Từ

Bài 5: Hiện Tại Đơn

Bài 7: Quá Khứ Đơn

Bài 8: Quá Khứ Tiếp Diễn

Bài 9: Hiện Tại Hoàn Thành

Bài 10: Tương Lai Đơn